Moraal gericht coachen
Thema Grens of Grijs bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Thema Grens of Grijs bij Moraal Resultaatgericht Coachen

 

 

 

 

 

 

 

 

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

lef, evenwichtsbalk, grenzen, conflicten, attitude, contact, bewust, verantwoordelijke, communiceren, professional, professionals, wensen, doelen, slachtoffer

grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen grenzen 

Grens of Grijs

Heb jij het lef om op de evenwichtsbalk te stappen? Een persoonlijk ontwikkelingsthema voor professionals die (opnieuw) met zichzelf en hun omgeving in balans willen komen. Een persoonlijke ontwikkelingsthema waarin grenzen (her)kennen, aangeven en verleggen, contact maken met jezelf en de ander, communiceren wie je bent en waar je voor staat, omgaan met conflicten en lastige gesprekken aan de orde komen. In een prettige ambiance neemt je coach je mee op deze symbolische evenwichtsbalk. Door te ervaren hoe het is vanuit je eigen kracht te werken en doelgericht en respectvol om te gaan met je eigen wensen en de doelen van de ander. Een must voor de professional van tegenwoordig die met al zijn uitdagingen op de evenwichtsbalk staat. Jij zal je meer bewust zijn van hoe je met grenzen omgaat en waar er beweging is en ruimte.
Hoe zit het met jouw attitude? Ben je slachtoffer of verantwoordelijke?
Het is allemaal niet zo zwart-wit!

Als jij belangstelling hebt voor het thema Grens of Grijs van Moraal Resultaatgericht Coachen kun je contact opnemen.

 Grens of Grijs bij Moraal Resultaatgericht CoachenGrens of Grijs bij Moraal Resultaatgericht Coachen