Moraal gericht coachen

Disclaimer Moraal Resultaatgericht Coachen

Disclaimer Moraal Resultaatgericht Coachen

Disclaimer


1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    •  de eigenaar: de eigenaar van de website;
    •  gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    •  u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    •  de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina's  van de website
   http://www.resultaatgericht-coachen.nl .  
   Door deze pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
   doch, de eigenaar aanvaardt geen  aansprakelijkheid ten aanzien van
   mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website
   gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan
   maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan
   op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden
   verzocht.