Moraal gericht coachen

Dramadriehoek bij Moraal Resultaatgericht Coachen

TA en de dramadriehoek

 

 

 

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

oraal, Resultaatgericht, Coachen, Transactionele, Analyse, miskenning, dramadriehoek, aanklager, redder, slachtoffer, verantwoordelijkheid, script, medelijden, authentiek, niet-OK, minderwaardig, superieur, spel, communiceren

Miskenning en de Dramadriehoek

Een Aanklager is iemand die andere mensen naar beneden haalt en ze kleineert. Hij beschouwt anderen als minderwaardig en als niet-OK.
Ook de Redder ziet anderen als minderwaardig en niet-OK. Maar de Redder reageert door hulp aan te bieden vanuit een superieure positie. Hij denkt: “Ik moet die anderen helpen omdat ze niet competent genoeg zijn om zichzelf te helpen”.
Voor Slachtoffer geldt, dat hij zichzelf minderwaardig en niet-OK vindt. Het Slachtoffer kan niet handelen (niet kunnen, niet willen, niet durven). Het Slachtoffer doet  alsof hij niet bij machte is problemen op te lossen. De schuld ligt bij de ander als dingen niet lukken. Er wordt medelijden opgewekt en er wordt géén eigen verantwoordelijkheid genomen

Moraal Resultaatgericht Coachen en de Dramadriehoek

   Mensen die een Spel spelen in het
   omgaan met elkaar en dus niet
   “echt” authentiek met elkaar
   com­municeren, houden elkaar
   vast in de  dramadriehoek en
   
vervallen steeds in één van de
   drie hierboven beschreven
   scriptmatige rollen.
 
   Moraal Resultaatgericht Coachen
   werkt met de dramadriehoek uit
   de Transactionele Analyse


Klik hier voor meer dramadriehoek