Moraal gericht coachen

Nieuws over Moraal Resultaatgericht Coachen

25 november 2015 : deelname aan RTL LifestyleXperiencePlus in de Heraut

21 november 2015 : deelname aan RTL LifestyleXperiencePlus

juni 2013                 : artikel de kunst van ruzie maken in Zin

                                : artikel de kunst van ruzie maken in Zin vervolg

februari 2012          : MRC in Thuis in Lansingerland

28 oktober 2011     : Moraal Resultaatgericht Coachen op Facebook

7 september 2011  : Interview in de Heraut

Moraal Resultaatgericht Coachen met logo in LifestyleXperience Plus