Moraal gericht coachen

Transacties

Gedurende de dag wisselen we continu van ego-positie. Om een gezonde evenwichtige persoonlijkheid te zijn hebben wij alle drie de ego-posities nodig.We hebben de Volwassene nodig voor het oplossen van problemen in het hier-en-nu.
Om goed in de maatschappij te kunnen functioneren hebben wij de regels nodig die wij in onze Ouder meedragen. Deze kan meer kritisch of meer voedend zijn.
In ons Kind hebben wij toegang tot de spontaniteit, creativiteit en intuïtie.
Ons Kind kan meer vrij of juist meer aangepast zijn.

Communiceren doe je met anderen en met jezelf. Communicatie vanuit het OVK model gebeurt op basis van uitwisseling tussen ego-toestanden van jou en de ander(en). De actie van de een en de reactie van de ander vormen samen een transactie.

complementaire transacties           complementaire transacties

gekruiste transacties                      gekruiste transacties 

dubbele (verborgen) transacties   dubbele transacties

Hoe zit het met communiceren vanuit jouw ego-toestanden? Hoe bewust doe je dat? Wil je daar verandering in aanbrengen en per context adequaat reageren? Moraal Resultaatgericht Coachen werkt met het OVK Model uit de Transactionele Analyse.