Moraal gericht coachen

Reacties op thema's bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Reacties op thema's bij Moraal Resultaatgericht Coachen
 
    Je eigen weg vinden en gaan

 

Reacties uit diverse coach thema's

"Zeer sterke analyse van wat communicatie is"Reacties uit thema's bij Moraal Resultaatgericht Coachen
"Veel variatie in werkvormen"
"Openheid in interactie en rustige coach met interesse
 voor mensen"
"Veel ruimte om eigen dingen in te brengen"
"Leuke coaching"
"Eigen ervaringen coach, die maken dat het hanteerbaar en
 voorstelbaar is"
"De oefeningen zijn leerzaam"
"Het laat je bewust ervaren"
"Je weet waar je het over hebt"
"Jij hebt als coach, als mens een ander iets te leren"
"Je bent in staat, met je kracht de mensen de energie te geven die wij nodig hebben op dat moment"
"Knap dat je zoveel essentiële elementen van communicatie kan laten ervaren en vertellen in zo’n korte tijd"
"Goede afwisseling in actief en passief"
"Variatie in energieniveau, afwisseling tussen serieus en luchtig"
"Je kunt echt merken dat je deze thema's vaker hebt gehanteerd, het één gaat vloeiend in het ander over"
"Het is goed doordacht en volgens mij herkauwd."

Klik hier voor referenties uit trainingen

Als jij belangstelling hebt voor de thema's van Moraal Resultaatgericht Coachen kun je contact opnemen.