Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

business (TEAM)coaching

Wanneer je doorgaat met wat je altijd deed dan krijg je het resultaat wat je altijd kreeg.
Wil je veranderen dan zul je dingen anders moeten gaan doen
thema's voor managers en medewerkers

individuele en team coaching

Business (TEAM)coaching

Business coaching is het coachen op mindset, gedrag, samenwerken en competenties
van u en uw medewerkers in teams om beter uw bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren.

U krijgt inzicht over wat u in uw werk wilt bereiken. Wat wordt er van u als manager of medewerker (in team) verwacht vanuit uw organisatie en wat wilt u zelf. U wordt gestimuleerd en uitgedaagd om middels zelfreflectie te werken aan uw eigen professionele groei en effectiviteit en benodigde competenties.
Uw coachvraag en doelstellingen in uw ontwikkeling zijn uitgangspunt voor het opstellen van uw persoonlijk ontwikkelplan.

Business Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Wanneer u doorgaat met wat u altijd deed dan krijgt u het resultaat wat u altijd kreeg.
Wilt u veranderen dan zult u dingen anders moeten gaan doen!

Als business coach sluit Arnoud Moraal de zachte kant in en legt de focus op wat wel goed gaat, de successen.
Een verschuiving van de harde directieve wijze van sturen vanuit macht naar samenwerken in verbinding en vertrouwen op zelfredzaamheid.

Business coaching vindt plaats in programma's van dagdelen en/of coachsessies.

Zie verder de werkwijze van contact via strategiesessie naar coachingsessies

Moraal Resultaatgericht Coachen uit Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam) begeleidt u met NLP en Transactionele Analyse.

TEAMCOACHING

Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Wat kan ik als teamcoach doen m.b.t. het functioneren van teams:

 1. gezamenlijke analyse en beeldvorming (relatie team met context van de organisatie)

 2. gezamenlijk formuleren meetlat (waar staan we nu)

 3. inschatten van onbalans en wat team te leren heeft (waar willen we naar toe)

 4. versterken teameigenaarschap (zelforganisatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid)

 5. stimuleren tot inzichten te komen (bewustwording en eigen invloed teamleden)

 6. helpen keuzes te maken, stimuleren tot actie en helpen het geleerde te integreren in de dagelijkse manier van werken.

Als teamcoach observeer ik wat er gebeurt, wat er gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt.
Ik doe interventies wanneer deze het team helpen in hun onwikkeling.
Als teamcoach facilitair en coach ik meer dan dat ik mentor en teach. Dat is ook afhankelijk van de volwassenheid van het team.

Als uw teamcoach weet ik mensen in teams op vertrouwelijke wijze te motiveren, enthousiasmeren, mentoren en resultaatgericht te begeleiden om professioneel te groeien als individu en als team met focus op resultaatgericht samenwerken, collectieve verantwoordelijkheid, zelfsturend vermogen, transparant open en respectvol communiceren, plannen, de juiste dingen doen en continu leveren van meerwaarde aan de business of maatschappij.

Als agile teamcoach focus ik op samenwerken in verbinding en vertrouwen op zelfredzaamheid enerzijds en op het vergroten van het resultaat /de meerwaarde voor de organisatie anderzijds. Deze twee pijlers moeten wat mij betreft in balans zijn. Agile scrum is een business en mens enabler.

Team Coach Arnoud Moraal bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Daar waar gewenst en nodig kan ik ook invulling geven aan individuele coaching. De focus zal op het team zelf liggen. De aanpak zal pas ingevuld kunnen worden nadat ik als potentieel teamcoach met de opdrachtgever enerzijds en het team/de teams gesproken heb.

thema’s voor managers

Managementstijl
 

 • Wat is uw managementstijl? Hoe effectief is deze stijl?

 • Hoe gaat u om met delegeren van uw verantwoordelijkheid?

 • Hoe gaat u om met communiceren naar uw medewerkers/teams?

 • Geeft u bevelen? Stelt u open vragen?

 • Luistert u naar uw medewerkers? Geeft u hen ruimte?

 • Hoe gaat u om met geven en ontvangen van feedback?

 

Business Coaching en thema's voor managers bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Visie
 

 • Heeft u een duidelijke visie en is deze bekend bij uw medewerkers/teams?

 • Geeft u duidelijk invulling aan uw missie? Hoe communiceert u hierover?

Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Competenties en vaardigheden

 • Welke vaardigheden en competenties heeft u als manager nodig?
 • Wat is uw rol in de ontwikkeling van de competenties van uw medewerkers?
 • Hoe meet u de voortgang in de ontwikkeling van uw medewerkers/teams?
 • Hoe begeleidt u uw medewerkers/teams hier in? Met coachen?
It is Time for Business Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam)
 • Hoe verzorgt u de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers?
 • Met trainingen? Wat willen uw medewerkers?
 • Wat weet u van uw medewerkers/teams
 • Hoe oprecht bent u persoonlijk in uw medewerkers geïnteresseerd?
 • Wat stimuleert uw medewerkers? Wat zijn hun drijfveren?
 • Hoe speelt u daarop in?
 • Hoe begeleidt u uw medewerkers/teams hier in? Met coachen?
 • Wat zijn de thema's van uw medewerkers mbt hun persoonlijke ontwikkeling?
 • Welke trainingen willen zij volgen?

thema’s voor medewerkers

It is Time for Business Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam)

Competentie ontwikkeling

 • Welke competenties en vaardigheden heeft u als medewerker nodig?

 • Welk zichtbaar gedrag hoort u bij deze competenties te laten zien?

 • Hoe staat het met uw eigen persoonlijke ontwikkeling?

 • Waar wilt u zich in ontwikkelen en hoe?

 • Hoe functioneert u binnen uw team?

 • Wat wordt er van u als medewerker verwacht?

 • Wat neem u aan hiervan op in uw persoonlijk ontwikkelplan?

Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Gedrag

 • Waarom vertoont u bepaald gedrag (niet)?
 • Hoe is uw mindset en attitude? Hoe staat u in uw werk?
 • Hoe gaat het binnen uw team?
 • Hoe staat het met uw eigen verantwoordelijkheid?
Business Coaching en thema's voor medewerkers bij Moraal Resultaatgericht Coachen
 • Hoe staat u tegenover veranderen?
 • Hoe gaat u om met verandering?
 • Hoe gaat u om met communiceren?
 • Wat neemt u hiervan op in uw persoonlijk ontwikkelplan?


Feedback

 • Hoe gaat u om met feedback geven?
 • Hoe gaat u om met feedback ontvangen?

 

Coachen en Trainen

 • Hoe staat het met coachen en trainen binnen uw organisatie?

 • Individuele en/.of team coaching?

 • Hoe stuurt u daarop?

 • Op welk gedrag en competenties is coachen effectief?

 • Op welk gedrag en competenties is training effectief?

Veranderen bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Wanneer u doorgaat met wat u altijd deed dan krijgt u het resultaat wat u altijd kreeg.
Wilt u veranderen dan zult u dingen ANDERS moeten gaan doen!

Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Thema's in (uw) persoonlijke verandering:

 • Waar houdt u uzelf tegen? Wat belemmert u?
 • Hoe denkt u over uzelf? Wat is uw zelfbeeld? Wat zijn uw overtuigingen?

 • Wat is uw mindset, attitude en uw gedrag? En hoe effectief zijn deze?
 • Hoe verantwoordelijk bent u eigenlijk voor uzelf? En binnen uw team?
 • Wat kunt u doen aan uw persoonlijke effectiviteit?
Business Coachen bij Moraal Resultaatgericht Coachen betekent jezelf ontplooien
 • Welke waarden en normen hanteert u? En hoe effectief zijn deze?
 • Hoe afhankelijk bent u van anderen? En zo ja waarom?
 • Hoe komt het dat u steeds in dezelfde valkuilen trapt?
 • Hoe duidelijk geeft u uw grenzen naar anderen aan?
 • Hoe duidelijk en direct communiceert u naar anderen?
 • Welke plaats hebben uw gevoelens?
 • Wilt u leren om u GOED te voelen wanneer u dat wilt?
 • Wil u MINDER in uw hoofd zitten en MEER in uw GEVOEL?
 • Wilt u zich STERKER voelen?
 • Wilt u zich MINDER aantrekken van anderen en MEER in uw eigen KRACHT en TROTS staan?

Met uw  Business (Team)Coach leert u hoe u omgaat met veranderen en werkt u aan uw eigen verandering binnen uw team.

It is Time for Business (Team)Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).
Arnoud Moraal, personal, life en business en agile (team)coach. Ervaren NLP, Transactionele Analyse (TA) en Mindfulness coach.
Jouw business consultant.

Business Consultancy bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Business Consultancy