Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

business consultancy & AGILE COACh

Verbeteren van de processen en de proces ondersteunende systemen
Professionals (in teams) bewegen en effectief begeleiden in hun professionele rol

BUsiness consultancy en AGILE COACH

Arnoud Moraal heeft een grote affiniteit en ervaring opgebouwd als business consultant in procesoptimalisatie en veranderingstrajecten.
Waarin het draait om het verbeteren van de processen en de proces ondersteunende systemen. Arnoud is ervaren in het met de gebruikers opstellen en vastleggen van de functionele requirements voor de proces ondersteunende systemen en het daarna inrichten van deze systemen binnen de mogelijkheden van de oplossing en de eisen van het proces.

Arnoud Moraal als scrumteam lid  in de rol van Business Consultant
Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Als agile coach weet hij hoe teams en management gemotiveerd en begeleid moeten worden om tot een resultaatgerichte agile transformatie te komen met als doel een tevreden klant.
Met agile werken in scrumteams heeft hij ervaring opgebouwd als agile coach in het nauw samenwerken met de business, afstemmen van business requirements, effectief testen van changes binnen een sprint, implementeren van deze changes binnen een sprint, het operationeel runnen van de software voor de business en het oppakken van incidenten binnen scrumteams als onderdeel van de backlog (devops werken).

Arnoud combineert zijn ervaring met scrumteams (devops) en agile werken met coachen van teams en individuen. Met als doel insluiten van de zachte kant met focus op wat goed gaat. En realiseren van samenwerken in verbinding en vertrouwen op zelforganisatie, zodat er continue verbeterd wordt.

Door zijn ICT ervaring als consultant, business analist, designer, developer en applicatie manager weet hij wat het vak van automatiseren inhoudt en hoe IT-changes aangepakt moeten worden.
Business wensen en ICT oplossingen bij elkaar krijgen is waar hij goed in is. Arnoud vormt de brug tussen business, gebruikers, managers, ontwikkelaars, testers en beheerders.

Als business (team)coach is hij in staat om mensen te motiveren en te bewegen. Hij weet medewerkers effectief te begeleiden in hun professionele rol en persoonlijke ontwikkeling.

Arnoud woont in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).

Ervaringen als business consultant

vakgebied:
agile coaching, scrummaster, faciliteren workshops, business coaching (management en medewerkers), business analyse, procesmanagement (Lean Six Sigma Green Belt), kwaliteitsmanagement, informatie analyse, performance management, management informatie, architectuur (business, informatie en proces), proces- en functioneel ontwerp, run engineer, functioneel applicatie beheer,

kenmerken:
coach, empatisch, resultaatgericht, gedreven, creatief, positieve attitude en mindset, mensen motiveren, duidelijk visie en mening, snel inleven in de business en processen van de klant , oplossingsgericht, redeneren vanuit de behoefte van de business, teamplayer, goed communiceren en luisteren, bruggenbouwer.

Arnoud Moraal ervaren business consultant bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Arnoud Moraal is een ervaren business en ICT consultant die weet:

  • hoe teams meer agile kunnen werken

  • hoe processen verbeterd kunnen worden

  • hoe functionele requirements vastgesteld worden

  • waar ICT voor de business kan werken

  • Business wensen en ICT oplossingen bij elkaar te brengen

  • Aan welke acceptatie criteria changes moeten voldoen

Als business (team)coach begeleidt Arnoud teams op performance en samenwerking.

Hij sluit de zachte kant in en legt de focus op wat wel goed gaat, de successen. Een verschuiving van de harde directieve wijze van sturen vanuit macht naar samenwerken in verbinding en vertrouwen op zelfredzaamheid.

It is Time for Agile Coaching en  Business Consultancy met Arnoud Moraal bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).
Arnoud Moraal, personal, life, business en agile coach. Ervaren NLP, Transactionele Analyse (TA) en Mindfulness coach. Jouw business consultant.

It is Time for Business Consultancy bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam)