Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

dramadriehoek

Stap uit de Dramadriehoek in de Winnaarsdriehoek

Miskenning en de Dramadriehoek

Aanklager
Een Aanklager is iemand die andere mensen naar beneden haalt en ze kleineert. Hij beschouwt anderen als minderwaardig en als niet-OK.

 

Redder
Ook de Redder ziet anderen als minderwaardig en niet-OK. Maar de Redder reageert door hulp aan te bieden vanuit een superieure positie. Hij denkt: “Ik moet die anderen helpen omdat ze niet competent genoeg zijn om zichzelf te helpen”.

Slachtoffer
Voor het Slachtoffer geldt, dat hij zichzelf minderwaardig en niet-OK vindt. Het Slachtoffer kan niet handelen (niet kunnen, niet willen, niet durven). Het Slachtoffer doet alsof hij niet bij machte is problemen op te lossen. De schuld ligt bij de ander als dingen niet lukken.
Er wordt medelijden opgewekt en er wordt géén eigen verantwoordelijkheid genomen.

De Dramadriehoek uit de Transactionele Analyse wordt gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen

Mensen die een Spel spelen in het omgaan met elkaar en dus niet “echt” authentiek met elkaar com­municeren, houden elkaar vast in de dramadriehoek en vervallen steeds in één van de drie hierboven beschreven scriptmatige rollen.

Elk van de rollen in de dramadriehoek houdt een miskenning in. Zowel de Aanklager als de Redder miskennen anderen. Een Slachtoffer miskent zichzelf. De drie rollen zijn niet authentiek. Als mensen één van deze rollen op zich nemen, dan reageren ze meer op het verleden dan op het hier-en-nu. Ze passen oude script (matige) strategieën toe waar ze als kind toe besloten hebben of die ze als kind overnamen van hun ouder(s).

Gewoonlijk begint iemand die een spel speelt op één van de drie posities en schakelt dan over op één van de andere posities. Deze verschuiving in de dramadriehoek vindt plaats op het moment van de omslag in de spelformule. Vastzitten in de dramadriehoek betekent, dat iemand niet kan kiezen, maar “automatisch” van de ene in de andere rol schiet. Pas wanneer men zich bewust wordt van zijn script patroon en de rollen die hij kiest, kan een fundamentele verandering plaatsvinden.

Herken jij jezelf in één van de posities in de dramadriehoek? Hoe bewust zet je deze positie in? Hoe effectief ben je? Zou je willen veranderen?
Wil je uit de dramadriehoek stappen?

Stap met Moraal Resultaatgericht Coachen van de Dramadriehoek in de Winnaarsdriehoek uit Moraal Resultaatgericht Coachen


Moraal Resultaatgericht Coachen uit Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam) werkt met de drama- en winnaarsdriehoek
uit de Transactionele Analyse (TA).

Stap van de Dramadriehoek in de Winnaarsdriehoek

Assertief
Verander van Aanklager in Assertief: Zeggen wat je denkt, vindt en voelt, zonder de ander te kwetsen

Zorgend
Verander van Redder in Zorgend: Denken voor jezelf, niet voor de ander, Anderen het werk niet uit handen nemen, Doen wat nodig is (en meer niet) en Geen dingen doen die je niet zelf wilt

Kwetsbaar
Verander van Slachtoffer in Kwetsbaar: Vanuit je Volwassen ego-positie problemen oplossen, Je bewust zijn van je eigen gevoelens en die serieus nemen en Problemen oplossen vanuit je eigen zelfbewustzijn.
 

De Winnaarsdriehoek uit de Transactionele Analyse wordt gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen

It is Time for Transactionele Analyse (TA) met dramadriehoek en winnaarsdriehoek bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).
Arnoud Moraal, personal, life en business coach. Ervaren NLP, Transactionele Analyse (TA) en Mindfulness coach. Jouw business consultant.

CONTACT