Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

Thema's in Coachen en Trainingen

Attitude en Mindset,Communicatie, Onderhandelen en
Conflicthanteren, Grens of Grijs,Persoonlijke Effectiviteit

THEMA'S in COACHING EN TRAININGen

Er zijn tal van thema's op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling. Moraal Resultaatgericht Coachen coacht en traint op mindset, communicatie, houding en gedrag. Via een positieve mindset kom je tot goede beslissingen, die leiden tot acties en het door jou gewenste resultaat. Coachen is oefenen en nog eens oefenen. Tegen jezelf aanlopen en het nogmaals doen. Daar leer je van. Moraal Resultaatgericht Coachen gelooft in persoonlijke ontwikkeling. Het verdiept je, het geeft je een verstevigde basis. Maar dat moet je wel willen. In de coaching sessies word je geconfronteerd met jezelf. Jij gaat oefenen in situaties waarin jij jezelf tegenkomt. Met als doel dat jij jezelf bewust wordt van jouw eigen attitude, patronen en gedrag. Er wordt jou een spiegel voorgehouden en suggesties gedaan als alternatief voor jouw eigen gedrag en attitude.
Jij bepaalt zelf wat jij daarmee doet. De vraag is of je wilt veranderen. De keuze is aan jou. De verandering ben je zelf.

 

Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen
Thema's binnen Moraal Resultaatgericht Coachen
Moraal Resultaatgericht Coachen is je vuurtoren om je weg te vinden en te lopen

Moraal Resultaatgericht Coachen uit Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam) is je vuurtoren om je weg te vinden en te lopen om met PASSIE die dingen te doen die je echt wilt doen!
Hieronder worden een aantal thema's weergegeven die binnen Moraal Resultaatgericht Coachen worden gebruikt

attitude en mindset

Ervaring leert, dat vaardigheden pas gaan beklijven als ze onderdeel worden van ons denken en doen. Onze attitude (houding en gedrag) en mindset (instelling, kijk op jezelf/anderen en situaties) is een resultante van opvoeding, ervaringen, visie, succes en tegenslag. Wij hebben onze attitude door de jaren heen opgebouwd en laten deze liever niet los: het is de vertrouwde wereld en biedt daarom houvast. Met dit thema bereiken we een verandering in denken, voelen en doen. Het lijkt lastig om onze mindset en attitude te veranderen. Echter wanneer je het nut en de toepassing hiervan direct zichtbaar krijgt, is dit makkelijker. En dit is waar het thema attitude en mindset zich op richt. Er wordt aan het bewustzijn gewerkt dat jij naar jouw eigen verantwoordelijkheid kijkt en niet naar de ander. Dus hoe neem jij verantwoordelijkheid en maak jij jezelf geen slachtoffer?
Door je aanname te toetsen, minder vooroordelen te hebben, creatief te zijn in jouw keuze (er zijn alternatieven), zelfkritisch te zijn en niet naar de ander te wijzen en eerlijk naar jezelf te zijn.
 

Attitude en Mindset als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen
 • Waar ben jij jezelf bewust van geworden na het thema attitude en mindset?

 • Als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg.

 • Je mist een unieke kans als je je eigen punten niet inbrengt.

 • Door Oprechte Persoonlijke Interesse kom je echt in contact met de ander.

 • Of je het gelooft op niet, je hebt altijd gelijk.

 • Dat je de keuze hebt om slachtoffer te zijn of verantwoordelijkheid te nemen.

 • Veranderen is loslaten wat je altijd gedaan hebt.

 • Uit je comfortzone gaan is de start van verandering.

Communicatie

In het thema communicatie word je op een speelse wijze in aanraking gebracht met een aantal facetten van communicatie. Waar je al veel ervaring mee hebt. Die komt dan ook goed van pas. Oefening baart kunst! De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt. Als iemand je niet begrijpt, heeft het niet veel nut om dezelfde woorden op dezelfde manier (of iets harder) te herhalen. Helaas gebeurt dit dagelijks heel vaak. Je kunt de boodschap ook op een andere manier communiceren, zodat de ander je wel kan begrijpen.

Communicatie als thema bij Moraal Resultaatgericht Coachen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Ik, de Ander, Wij

 • Non-verbale communicatie

 • Waarnemen of observeren versus interpreteren zonder oordelen en veroordelen

 • Duidelijk en integer communiceren wat er in je omgaat

 • Feedback geven en ontvangen

 • Verwoorden van jouw verzoek aan de ander met mededogen zonder verwijten zodat er invulling gegeven kan worden aan jouw behoefte

 • Focus op waarneming, gevoel, behoefte en verzoek van de ander

 • Communiceren vanuit verschillende egoposities: Volwassene, Ouder of Kind

 • Ben ik OK? Ben jij OK? Wat is jouw basispositie? En hoe breng je dat in je communicatie over? Hoe effectief is dat?

 • Het spelen van spel versus het uitspreken wat je echt ervaart en waar je dus behoefte aan hebt

 • Miskenning van mijzelf of de ander? Aanklager, Slachtoffer of Redder en hoe buig ik dat om naar erkenning en zelfredzaamheid

conflicthantering

Achterliggende gedachten en overtuigingen geven veelal onbewust sturing aan gedrag, dus ook in conflict situaties. Een goed besef van eigen gedachten geeft meer inzicht in je eigen gedrag, goed observeren van wat anderen doen en zeggen kan ook meer inzicht geven in achterliggende gedachten, overtuigingen en belangen van anderen. De emoties, die conflict vaak zo lastig maakt om mee om te gaan, komen voort uit die gedachten en uit jouw behoefte die niet wordt ingevuld. In het thema Conflicthantering leer je welke stijl van conflict hanteren jij hanteert en ervaar je in cases hoe het is om daarmee te experimenteren. Fysieke activiteiten en feedback uit de cases zetten je aan het denken over jouw eigen mindset, attitude en gedrag en hoe jij daarmee omgaat en deze kunt buigen.

Verder wordt aandacht besteed aan de omstanders en aan wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Zit je op de tribune of ga je het speelveld op? Het tribunegedrag veroorzaakt of versterkt conflicten. De toeschouwers zijn bang voor het conflict en leveren geen inhoudelijke bijdrage meer. De confrontatie over inhoudelijke zaken in het team verandert dan in een interpersoonlijk conflict tussen individuen. Wat zijn de argumenten van de omstanders om op de tribune te blijven zitten? Speel het spel niet mee want door niet te interveniëren stem je stilzwijgend in met de gang van zaken. Als omstanders hun gedrag en houding wijzigen en actief hun invloed aanwenden kunnen zij het systeem in beweging brengen. Het spel is uitgespeeld.

Conflicthantering als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen
Conflicthatering als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen

onderhandelen

Onderhandelen is het proces waarbij twee personen of groepen tot een overeenkomst komen. Onderhandelen is een zoektocht naar wederzijds belang tussen jou en de andere partij(en). De onderhandelingspartners bevinden zich in een dynamisch evenwicht: tussen opkomen voor de eigen (business) agenda en persoonlijk belang enerzijds en discussie over hoe tot overeenkomst te komen in wederzijds belang anderzijds. Een echte win-win situatie dus en géén uitmelkerij.

Basisvaardigheden in onderhandelen: voorbereiden, bouwen aan de relatie, vertrouwen, vermijden van vooroordelen, benoemen van emoties, luisteren, samenvatten, doorvragen, lichaamshouding, open en eerlijk, creatief, vaststellen van elkaars doelen en belangen, focus op overeenkomst.

In het thema Onderhandelen experimenteer jij actief met onderhandelsituaties uit jouw eigen (werk)situaties. Op deze wijze leer je jouw eigen valkuilen, kwaliteiten en attitude kennen. Door de principes van onderhandelen toe te passen, worden jouw onderhandelingen effectiever.

Onderhandelen als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen
Wederzijds belang als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen

Wanneer jij doorgaat met wat jij altijd deed dan krijg jij het resultaat wat je altijd kreeg. Wil jij veranderen in je onderhandelingen dan zul jij dingen ANDERS moeten gaan doen!

Wat betekent dat voor jouw mindset, attitude en gedrag? Wanneer en hoe kom jij in actie?

Grens of grijs

Heb jij het lef om op de evenwichtsbalk te stappen? Een persoonlijk ontwikkelingsthema voor professionals die (opnieuw) met zichzelf en hun omgeving in balans willen komen. Een persoonlijke ontwikkelingsthema waarin grenzen (her)kennen, aangeven en verleggen, contact maken met jezelf en de ander, communiceren wie je bent en waar je voor staat, omgaan met conflicten en lastige gesprekken aan de orde komen. In een prettige ambiance neemt je coach je mee op deze symbolische evenwichtsbalk. Door te ervaren hoe het is vanuit je eigen kracht te werken en doelgericht en respectvol om te gaan met je eigen wensen en de doelen van de ander. Een must voor de professional van tegenwoordig die met al zijn uitdagingen op de evenwichtsbalk staat. Jij zal je meer bewust zijn van hoe je met grenzen omgaat en waar er beweging is en ruimte.
Hoe zit het met jouw attitude? Ben je slachtoffer of verantwoordelijke?
Het is allemaal niet zo zwart-wit!

Grens of Grijs als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen
Grens of Grijs als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen

persoonlijk effectief

"Werkelijke effectieve mensen beschikken over de bescheidenheid en het respect om de grenzen van hun waarnemingen te erkennen. De waarde in te zien van de rijke bronnen die zij kunnen aanboren door met andere mensen interacties te hebben op basis van het hart en het verstand”
(Stephen Covey)

In het thema persoonlijke effectiviteit leer je om je daadkracht en assertiviteit te vergroten en beter om te gaan met stress en druk. Door effectiever te communiceren en duidelijker je grenzen aan te geven. Je leert minder beren op de weg te zien door minder spinsels in je hoofd te hebben. Je leert te redeneren vanuit de belangen van de ander. Daarvan profiteer je ook in je privé-situatie.

Persoonlijk effectief als thema binnen Moraal Resultaatgericht Coachen

Jouw (NLP) coach begeleidt jou in oefeningen jouw gevoel te laten ervaren en sturen. Zodat je leert om minder te malen in je hoofd en meer in het hier en nu te zijn. Zodat je zelf bepaalt wat je voelt en hoe je jezelf voelt. Je gaat jezelf meer krachtig en trots voelen. In ontspanning (trance) word je onderbewuste aangesproken zodat je sterker wordt en jij jouw eigen dingen gaat doen.

It is Time for Thema's in coachen en trainingen bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).
Arnoud Moraal, personal, life, business en agile coach. Ervaren NLP, Transactionele Analyse (TA) en Mindfulness coach. Jouw business consultant.

CONTACT