Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

Werkwijze
Gratis intake of Strategiesessie bij Moraal Resultaatgericht CoachenWERKWIJZE coaching

Van contact via intake naar coachsessies.

Stap1: contact opnemen

Je kunt contact opnemen via het contactformulier:

  1. gratis intake

  2. afspraak

  3. vragen of contact

een e-mail zenden naar info@resultaatgericht-coachen.nl of te bellen naar 06-40597816

Voordat we een afspraak maken voor een intake bel ik eerst graag met je. Zodat we elkaar kunnen spreken om vast te stellen of er een match is.


Stap 2: intakegesprek of strategiesessie

Een coachingstraject start altijd met een intake of strategiesessie. Een intake kan telefonisch plaatsvinden of in een persoonlijk onderhoud bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs.
Het intakegesprek is vrijblijvend en gratis. Op basis van de intake stellen wij gezamenlijk vast wie er gecoacht wordt (jij, medewerker(s) of team) en het benodigde aantal coachingssessies. Tenslotte is de klik tussen jou en jouw coach van groot belang om het hoogst mogelijke resultaat uit de coachingssessies te halen.
De intake voor een coachingstraject kan in overleg al een eerste coachingsessie worden.

Na de intake of strategiesessie ontvang je een voorstel voor een traject van een aantal sessies of langer traject met doel en aanpak.
Wanneer de coaching via een zakelijke opdrachtgever verloopt, dan ontvangt deze een voorstel met een factuur.
De gecoachte(n) ontvangen een coach contract, waarin de doelen, aanpak en afspraken staan.


Stap 3a: coachingssessies personal en business coaching (individuele coaching)

Een coachingssessie duurt normaliter 1 à 1,5 uur. Er kan ook gekozen worden voor een coachtraject in dagdelen.
Tijdens de coachingssessies wordt in overleg gekozen voor een aanpak die aansluit bij de leerdoelen en voorkeuren van de gecoachte(n). Tussen de coachingssessies breng je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk. Bij de volgende sessie bespreken we de opgedane ervaringen en resultaten.

Jij bent je eigen leider. Jij bepaalt zelf wat jouw coachvragen zijn en waar jij het met jouw coach over gaat hebben. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen resultaat. Jouw personal en life coach kan je helpen door vragen te stellen, te confronteren en te reflecteren. Wat moet jij van jezelf? Het blijkt uiteindelijk een kwestie van jouw eigen toekomst te creëren. De toekomst waarnaar jij werkelijk verlangt.

Jouw coach begeleidt jou in oefeningen om je gevoel te laten ervaren en sturen. Zodat jij leert om minder te malen in jouw hoofd en met mindfulness meer in het hier en nu te zijn. Zodat jij zelf bepaalt wat jij voelt en hoe jij jezelf voelt. Jij gaat jezelf krachtiger en trotser voelen.
Jouw coach begeleidt jou met NLP,  TA en Mindfulness.

Na elke coachsessie maakt de coach een verslag van de sessie met extra informatie over de gebruikte modellen en huiswerk opdrachten. De gecoachte maakt een reflectieverslag van het geleerde en de ervaringen na de sessie. Dit reflectieverslag wordt vlak voor de volgende sessie aan de coach gestuurd.

Stap 3b: coachingssessies business en agile team coaching

De duur van een business of agile teamcoaching traject wordt in overleg afgestemd met de opdrachtgever. De doelen en aanpak worden afgestemd met de opdrachtgever.
De doelen en aanpak worden in overleg met het team en de opdrachtgever besproken en in meer detail afgestemd. Er wordt een "contract" van samenwerking opgesteld met het team. De teamsessies zijn vertrouwelijk en blijven tussen team en teamcoach. In overleg met opdrachtgever, team en coach kunnen ervaringen en resultaten met de opdrachtgever gedeeld worden.

Groeien met Moraal Resultaatgericht Coachen