Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816


business consultancy

Verbeteren van de processen en de proces ondersteunende systemen
Mensen bewegen en effectief begeleiden in hun professionele rol

BUsiness consultancy

Arnoud Moraal heeft een grote affiniteit en ervaring opgebouwd als business consultant in procesoptimalisatie en veranderingstrajecten.
Waarin het draait om het verbeteren van de processen en de proces ondersteunende systemen. Arnoud is ervaren in het met de gebruikers opstellen en vastleggen van de functionele requirements voor de proces ondersteunende systemen en het daarna inrichten van deze systemen binnen de mogelijkheden van de oplossing en de eisen van het proces.
Arnoud Moraal als scrumteam lid  in de rol van Business Consultant

Als lid in agile scrumteams slaat hij de brug met de business, test hij de oplossing, implementeert deze kan zorgen voor het operationeel runnen en het oppakken van incidenten.

Door zijn ICT ervaring als consultant, informatie analist, designer, developer en functioneel applicatie manager weet hij wat het vak van automatiseren inhoudt en hoe IT-changes aangepakt moeten worden.
Business wensen en ICT oplossingen bij elkaar krijgen is waar hij goed in is. Arnoud vormt de brug tussen business, gebruikers, ontwikkelaars, testers en beheerders.

Als business coach en scrum teamlid is hij in staat om mensen te motiveren en te bewegen. Hij weet medewerkers effectief te begeleiden in hun professionele rol en persoonlijke ontwikkeling.

Arnoud Moraal werkt als business consultant voor Premium Business Consultants bij diverse organisaties.
Arnoud woont in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).

Ervaringen als business consultant

vakgebied:
procesmanagement (Lean Six Sigma Green Belt), business analyse, agile, scrum, kwaliteitsmanagement, informatie analyse, performance management, management informatie, architectuur (business, informatie en proces), proces- en functioneel ontwerp, run engineer, functioneel applicatie beheer, faciliteren workshops, coachen op thema's.

kenmerken: Arnoud Moraal ervaren business consultant bij Moraal Resultaatgericht Coachen
resultaatgericht, gedreven, creatief, positieve attitude en mindset, mensen motiveren, duidelijk visie en mening, snel inleven in de business en processen van de klant , oplossingsgericht, redeneren vanuit de behoefte van de business, teamplayer, goed communiceren en luisteren, bruggenbouwer.

Arnoud Moraal is een ervaren business en ICT consultant die weet:
• hoe processen verbeterd moeten worden
• hoe functionele requirements vastgesteld moeten worden
• waar ICT voor de business kan werken
• Business wensen en ICT oplossingen bij elkaar te brengen
• Aan welke acceptatie criteria changes moeten voldoen

Als business coach begeleidt Arnoud teams op performance en samenwerking.

Hij sluit de zachte kant in en legt de focus op wat wel goed gaat, de successen. Een verschuiving van de harde directieve wijze van sturen vanuit macht naar samenwerken in verbinding en vertrouwen op zelfredzaamheid.

It is Time for Business Consultancy met Arnoud Moraal bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).
Arnoud Moraal, personal, life en business coach. Ervaren NLP, Transactionele Analyse (TA) en Mindfulness coach. Jouw business consultant.