Moraal Resultaatgericht Coachen | Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

levensscript

Jouw persoonlijke overlevingsmechanisme
Waar je wellicht last van hebt
Tijd om je patroon te doorbreken?

LEVENSSCRIPT

Het is jouw persoonlijke overlevingsmechanisme om maar niet die andere boodschap te hoeven erkennen en voelen die je als klein kind hebt meegekregen en vastgelegd, jouw stoppers of jouw verboden. In TA termen de injuncties: Je mag niet…..


Het levensscript met drivers en injuncties (stoppers) uit de Transactionele Analyse toegepast door Moraal Resultaatgericht Coachen

Het levensscript bij Moraal Resultaatgericht Coachen

injuncties, stoppers of verboden

Je hebt geleerd om met jouw drivers jouw stoppers te neutraliseren.


Injuncties of Stoppers in het levensscript uit de Transactionele Analyse toegepast door Moraal Resultaatgericht Coachen


Injuncties, stoppers of verboden bij Moraal Resultaatgericht Coachen

DRIVERS

Veel van ons gedrag wordt bepaald door onze drivers.
Je gedrag begint onder invloed van (schijnbaar) verstandige ouderlijke boodschappen.
We hebben deze meegekregen van onze ouders en je wordt erdoor gestuurd via jouw eigen ouderlijke deel.
Er zijn vijf drivers:

  1. Wees Perfect

  2. Wees Sterk

  3. Doe je Best

  4. Doe de Ander een Genoegen

  5. Schiet op

Drivers in het levenscript uit de Transactionele Analyse toegepast door Moraal Resultaatgericht Coachen

het miniscript

Je hebt geleerd om met jouw drivers jouw stoppers te neutraliseren. Maar dit gebeurt onder valse voorwaarden.
De belofte van je driver is: “Ik ben OK zolang ik aan mijn driver gehoorzaam” (1).
Omdat dit onmogelijk is (altijd perfect, of sterk zijn is onmogelijk, etc) kom je uiteindelijk toch in je injunctie terecht, waarvan de teneur is:
“Ik ben niet OK/Jij bent OK” (2). Die positie kan jij ontvluchten door in woede te ontsteken tegen alles en iedereen die jou dit aandoet.
Je bent de “Verwijter” geworden:
“Ik ben OK/Jij bent niet OK” (3).
Als dit niet tot iets dragelijks leidt kan je alsnog opgeven en in hopeloosheid komen.
Je bent “Wanhopige” geworden: “Ik ben niet OK/Jij bent niet OK” (4).

Miniscript uit de Transactionele Analyse toegepast bij Moraal Resultaatgericht Coachen

patroon doorbrekenPatroon doorbreken bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Wil je jouw patroon doorbreken en uit je script, dan zul je je anders moeten gaan gedragen, anders moeten gaan denken en handelen.
Namelijk: Zet tegenover de voorwaardelijke OK-positie van de driver: “Ik ben OK zolang ik de driver boodschap gehoorzaam” de onvoorwaardelijke OK-positie van de allower:

van driver naar allower:
van Wees Perfect naar Zoals je bent ben je goed genoeg
van Doe De Ander een plezier naar Doe jezelf een plezier
van Wees Sterk naar Wees open en uit je behoefte
van Doe Je Best naar Doe het maar
van Schiet Op naar Doe het in je eigen tempo

Ik ben ook OK als ik niet aan de conditie van de driver boodschap voldoe”. De allower neutraliseert dus de driver. Strict genomen zou het succesvol inzetten van de allower al voldoende zijn om driver gedrag te vermijden en dus ook de stoppers en de rest. Want zolang je doet wat je deed dan krijg je altijd wat je kreeg. Wil je veranderen dan zul je dingen ANDERS moeten gaan doen!
Jouw script doorbreken is een kwestie van steeds meer en vaker nieuwe keuzes leren maken. Met vallen en opstaan.

Dit proces van je overlevingsmechanisme, jouw persoonlijke levensscript doorbreken wordt mooi samengevat in het gedicht van Portia Nelson

Moraal Resultaatgericht Coachen uit Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam) werkt aan de wijziging van jou levensscript met Transactionele Analyse (TA) daar waar je er last van hebt en het wilt doorbreken

portia nelson

Ik loop langs de straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik val erin Ik ben verloren.... ik ben hulpeloos
Het is niet mijn schuld
Het duurt een eeuwigheid om eruit te komen

Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik doe alsof ik die niet zie Ik val er weer in
Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plaats ben
Maar het is niet mijn schuld
Het duurt nog steeds lang om eruit te komen

Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik zie dat die er is
Maar ik val er toch in...het is een gewoonte
Mijn ogen zijn open
Ik weet waar ik ben
Het is mijn schuld
Ik klim er direct uit

Ik loop langs dezelfde straat
Er is een diepe kuil in het trottoir
Ik loop er omheen

Ik loop langs een andere straat....

Patroon doorbreken bij Moraal Resultaatgericht Coachen

It is Time for Transactionele Analyse (TA) met Levensscript (patronen en doorbreken van patronen) bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).
Arnoud Moraal, personal, life en business coach. Ervaren NLP, Transactionele Analyse (TA) en Mindfulness coach. Jouw business consultant.