Coachen op basis van NLP principes

De kaart is niet het gebied:
NLP gaat ervan uit dat de werkelijkheid niet gelijk is aan het beeld dat wij ervan vormen. Selectieve waarneming, interpretatie, betekenisgeving, gevoel, geheugenvorming en formulering in taal werken bij eenieder van ons op elkaar in, zodanig dat zij persoonlijk, onvolledige en een onbetrouwbare perceptie of afspiegeling van de werkelijkheid zijn.


Er bestaat géén falen alleen feedback:
Ik faal niet, ik heb vele manieren gevonden die niet werken. Als je elke ‘fout’ kunt zien als een les, dan faal je niet meer, dan leer je. Mensen hebben de noodzakelijke hulpbronnen in zich. NLP ziet het proces van resultaatgerichte veranderingen voornamelijk als het activeren van onze (onbewuste) mogelijkheden.

De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt. Als iemand je niet begrijpt, heeft het niet veel nut om dezelfde woorden op dezelfde manier (of iets harder) te herhalen. Helaas gebeurt dit dagelijks heel vaak. Je kunt de boodschap ook op een andere manier communiceren, zodat de ander je wel kan begrijpen. NLP gaat er vanuit dat wij mensen in staat zijn om echt te genieten van het leven. Als jij niet meer kan genieten dan heb jij jezelf dat afgeleerd. NLP leert je met jouw zintuigen (zien, horen, voelen en in mindere mate ruiken en proeven) om jouw gedachten en gevoelens positief te veranderen. Namelijk door de volgorde en intentie waarop je ervaringen uit jouw geheugen ophaalt of ervaart te veranderen. Zodat je structureel anders tegen dingen gaat aankijken, anders gaat luisteren, voelen, ervaren en communiceren. Het gaat bij NLP dus om de werking van jouw brein op hoe jouw ervaringen in jouw leven tot nu toe, de kwaliteit van jouw leven in het hier en nu beïnvloeden. En hoe jij daar zelf verandering in kunt brengen. Een kwestie van met een betere mindset (instelling) een beter resultaat krijgen!

Moraal Resultaatgericht Coachen uit Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam) coacht op basis van NLP Principes.

Coachen op basis van NLP Principes bij Moraal Resultaatgericht Coachen