werkwijze coaching

Gratis Intake bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Van contact via intake naar coachsessies.

STAP 1: CONTACT OPNEMEN

Je kunt contact opnemen via het contactformulier:

  1. gratis intake
  2. afspraak
  3. vragen of contact

Voordat we een afspraak maken voor een intake bel ik eerst graag met je. Zodat we elkaar kunnen spreken om vast te stellen of er een match is.
 

STAP 2: INTAKEGESPREK OF STRATEGIESESSIE

Een coachingstraject start altijd met een intake of strategiesessie. Een intake kan telefonisch plaatsvinden of in een persoonlijk onderhoud bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs.

Intakes en strategiesessies kunnen face to face, telefonisch of per videocall plaats vinden.

Het intakegesprek is gratis, wanneer je een coachingstraject start.
Op basis van de intake stellen wij gezamenlijk vast wie er gecoacht wordt (jij, medewerker(s) of team) en het benodigde aantal coachingssessies. Tenslotte is de klik tussen jou en jouw coach van groot belang om het hoogst mogelijke resultaat uit de coachingssessies te halen.

De intake voor een coachingstraject kan in overleg al een eerste coachingsessie worden.
Na de intake of strategiesessie ontvang je een voorstel voor een traject van een aantal sessies of langer traject met doel en aanpak.
Wanneer je akkoord gaat met het voorstel dan ontvang je een factuur voor het gehele traject.
Wanneer je na de intake besluit niet verder te gaan dan wordt het intakegesprek in rekening gebracht.
Wanneer de coaching via een zakelijke opdrachtgever verloopt, dan ontvangt deze een voorstel met een factuur.
De gecoachte(n) ontvangen een coach contract, waarin de doelen, aanpak en afspraken staan.
Na de intake en na elke coachsessie ontvang je een uitgebreid verslag met acties en relevante literatuur (inbegrepen in de prijs).

Wanneer je verhinderd bent om op een gemaakte intake afspraak te verschijnen (ook via videocall) geef dat minimaal 24 uur van tevoren aan.
Indien je niet komt opdagen of niet binnen 24 uur de afspraak voor intake afzegt, dan wordt deze wel doorbelast. Ziekte is natuurlijk een uitzondering.
 

STAP 3A: COACHINGSSESSIES PERSONAL EN BUSINESS COACHING (INDIVIDUELE COACHING)

Een coachingssessie duurt normaliter 1 à 1,5 uur. Er kan ook gekozen worden voor een coachtraject in dagdelen.

Coachingsessies kunnen face to face of per videocall plaats vinden.

Tijdens de coachingssessies wordt in overleg gekozen voor een aanpak die aansluit bij de leerdoelen en voorkeuren van de gecoachte(n). Tussen de coachingssessies breng je de opgedane kennis en inzichten in de praktijk. Bij de volgende sessie bespreken we de opgedane ervaringen en resultaten.

Wanneer je verhinderd bent om op een gemaakte afspraak te verschijnen (ook via videocall) geef dat minimaal 24 uur van tevoren aan.
Indien je niet komt opdagen of niet binnen 24 uur de afspraak afzegt, dan wordt de sessie wel doorbelast. Ziekte is natuurlijk een uitzondering.

Werkwijze coachingsessies Personal Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen
Werkwijze coachingsessies Business Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Jij bent je eigen leider. Jij bepaalt zelf wat jouw coachvragen zijn en waar jij het met jouw coach over gaat hebben. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen resultaat. Jouw personal en life coach kan je helpen door vragen te stellen, te confronteren en te reflecteren. Wat moet jij van jezelf? Het blijkt uiteindelijk een kwestie van jouw eigen toekomst te creëren. De toekomst waarnaar jij werkelijk verlangt.

Jouw coach begeleidt jou in oefeningen om je gevoel te laten ervaren en sturen. Zodat jij leert om minder te malen in jouw hoofd en met mindfulness meer in het hier en nu te zijn. Zodat jij zelf bepaalt wat jij voelt en hoe jij jezelf voelt. Jij gaat jezelf krachtiger en trotser voelen.
In de coaching sessies worden NLP, TA en Mindfulness toegepast.
Na elke coachsessie maakt jouw coach een verslag van de sessie met extra informatie over de gebruikte modellen en huiswerk opdrachten. De gecoachte maakt een reflectieverslag van het geleerde en de ervaringen na de sessie. Dit reflectieverslag wordt vlak voor de volgende sessie aan de coach gestuurd.
 

STAP 3B: COACHINGSSESSIES BUSINESS EN AGILE TEAM COACHING

De duur van een business of agile teamcoaching traject wordt in overleg afgestemd met de opdrachtgever. De doelen en aanpak worden afgestemd met de opdrachtgever. Coachingsessies kunnen face to face of per videocall plaats vinden.

De doelen en aanpak worden in overleg met het team en de opdrachtgever besproken en in meer detail afgestemd. Er wordt een "contract" van samenwerking opgesteld met het team. De teamsessies zijn vertrouwelijk en blijven tussen team en teamcoach. In overleg met opdrachtgever, team en coach kunnen ervaringen en resultaten met de opdrachtgever gedeeld worden.

Werkwijze coachingsessies Agile Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen
Werkwijze coachingsessies Business Coaching bij Moraal Resultaatgericht Coachen