Het Ouder-Volwassene-Kind (OVK) Model

Wanneer jij jezelf gedraagt, denkt en voelt in antwoord op wat hier en nu om jou heen gebeurt, waarbij jij alle mogelijkheden die jou ten dienste staan gebruikt, dan reageer je vanuit jouw Volwassene ego-positie.
Wanneer jij je gedraagt, denkt en voelt zoals je ouders, leraren, en managers, dan reageer je vanuit jouw Ouder ego-positie (kritisch of voedend).
Wanneer jij terugkeert tot het gedrag, de gevoelens en het denken zoals die zich bij jou als kind voordeden, dan reageer je vanuit jouw Kind ego-toestand.

OVK Model uit de Transactionele Analyse toegepast door Moraal Resultaatgericht Coachen
Het Ouder - Volwassene - Kind (OVK) Model gebruikt in Transactionele Analyse bij Moraal Resultaatgericht Coachen

Transacties

Gedurende de dag wisselen we continu van ego-positie.
Om een gezonde evenwichtige persoonlijkheid te zijn hebben wij alle drie de ego-posities nodig.
Om goed in de maatschappij te kunnen functioneren hebben wij de regels nodig die wij in onze Ouder meedragen.
Deze kan meer kritisch of meer voedend zijn.
We hebben de Volwassene nodig voor het oplossen van problemen in het hier-en-nu.
In ons Kind hebben wij toegang tot de spontaniteit, creativiteit en intuïtie.
Ons Kind kan meer vrij of juist meer aangepast zijn.

Communiceren doe je met anderen en met jezelf. Communicatie vanuit het OVK model gebeurt op basis van uitwisseling tussen ego-toestanden van jou en de ander(en). De actie van de een en de reactie van de ander vormen samen een transactie.

complementaire transacties

Complementaire transacties uit OVK-model uit Transactionele Analyse gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen
Complementaire transacties uit OVK-model uit Transactionele Analyse gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen

Transacties zijn complementair wanneer iemand zich richt tot een bepaalde ego-toestand van een ander en die ander vanuit de aangesproken ego-toestand reageert. Complementaire transacties kunnen oneindig doorgaan. Wanneer je baas vanuit de Kritische Ouder tegen je zegt; “Nu ben je alweer te laat!” En jij vanuit je Aangepast Kind reageert met “Sorry, ik ben te laat vertrokken, het zal niet meer gebeuren”.

gekruiste transacties

Gekruiste transacties uit OVK-model uit Transactionele Analyse gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen

Wanneer een transactie wordt gekruist treedt er een breuk op in de communicatie. Bij een kruistransactie reageert de ander vanuit een andere ego-toestand

Gekruiste transacties uit OVK-model uit Transactionele Analyse gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen

dubbele (verborgen) transacties

Dubbele (verborgen) transacties uit OVK-model uit Transactionele Analyse gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen

Soms worden we geconfronteerd met een ogenschijnlijk complementaire transactie waar een onderstroom onder schuil gaat. Dit is een zogenaamde dubbele of verborgen transactie. Het is een transactie waarbij op twee niveaus wordt gecommuniceerd. Het resultaat wordt bepaald door het psychologische (non-verbale) en niet door het sociale (verbale niveau).
Deze transacties bezorgen de meeste verwerkingstijd. Wat was nou eigenlijk de boodschap en wat gaf jij zelf aan boodschap terug? En wilde je ik dat wel? Zoals bijvoorbeeld: Wat heb je en leuke blouse aan! Het lijkt een volwassen compliment maar voor wie goed kijkt en luistert ziet en hoort de Kritische Ouder, die het Aangepaste Kind aanspreekt: Wat een vreselijke blouse heb je nu weer aan en het Aangepaste Kind denkt : ik ziet er dus niet uit!

Dubbele transacties uit OVK-model uit Transactionele Analyse gebruikt door Moraal Resultaatgericht Coachen

Hoe zit het met communiceren vanuit jouw ego-toestanden? Hoe bewust doe je dat? Wil je daar verandering in aanbrengen en per context adequaat reageren? Moraal Resultaatgericht Coachen uit Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam) werkt met het OVK Model uit
de Transactionele Analyse (TA).

It is Time for Transactionele Analyse (TA) met Ouder Volwassene Kind (OVK) Model bij Moraal Resultaatgericht Coachen in Berkel en Rodenrijs (Lansingerland bij Rotterdam).
Arnoud Moraal, personal, life en business coach. Ervaren NLP, Transactionele Analyse (TA) en Mindfulness coach. Jouw business consultant.

CONTACT